До Дня соціальної справедливості

Написано Adm в . Опубликовано в Социальная сфера

У загальному випадку соціальна політика — політика регулювання соціальної сфери, спрямована на досягнення добробуту в суспільстві. Соціальна сфера суспільних відносин містить у собі форми регулювання трудових відносин, участь трудящих у керуванні виробничим процесом, колективні договори, державну систему соціального забезпечення й соціальних послуг допомоги з безробіття, пенсії, участь приватних капіталів у створенні соціальних фондів, соціальну інфраструктуру утворення, охорону здоров’я, забезпечення житлом і т.д., а також реалізацію принципу соціальної справедливості.

20 лютого в Україні відзначається День соціальної справедливості, який згідно з Указом Президента України від 4 листопада 2011 року № 1021 проводитиметься в нашій державі щороку у Всесвітній день соціальної справедливості.

Справедливість — загальне благо, властивість душі, у силу чого люди стають здатними до справедливих дій. Це невід’ємне право людини, яким кожний із нас може скористатися.

Основними вимогами до такого дня громадяни хотіли б бачити соціальну справедливість з боку держави, а саме: достойні зарплати, належні соціальні виплати, правовий захист та неухильне дотримання і виконання законів. Для працездатних же членів суспільства мають бути створені рівні можливості, щоб вони могли своєю працею заробляти достатні доходи для повноцінного життя.

Зі свого боку служба зайнятості розуміє відповідальність за якісне виконання своїх обов’язків в системі соціальної політики, ініціює та впроваджує у життя соціально-корисні проекти, шукає нових підходів у роботі для забезпечення позитивної динаміки на ринку праці та соціального захисту від безробіття тощо.

Сьогодні діяльність обласної служби зайнятості спрямована на активізацію роботи з сільським населенням, молоддю, соціально-незахищеними категоріями громадян, інвалідами. Новий Закон України «Про зайнятість населення» запровадив нові принципи сучасної політики зайнятості — це реалізація повноцінних соціальних гарантій уразливим категоріям громадян та забезпечення роботодавців умовами для створення нових робочих місць.

Пріоритетами у роботі Херсонської обласної служби зайнятості у 2014 році є: сприяння працевлаштуванню населення, в тому числі шляхом підтримки і розвитку самозайнятості та підприємницької діяльності; підвищення рівня конкурентоспроможності безробітних на ринку праці шляхом проходження професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації, а також видачі ваучерів особам віком старше 45 років для проходження профнавчання; проведення широкомасштабної інформаційно-роз’яснювальної кампанії щодо переваг легальної зайнятості та праці.

Херсонська обласна служба зайнятості

Обратная ссылка с вашего сайта

Оставьте комментарий

153