Чергова мобілізація

Написано . в . Опубликовано в Новости

У відповідності до Указу Президента України від 21.07.14 № 607 «Про часткову мобілізацію», затвердженого Законом України від 22.07.14 № 1595-VII у військових комісаріатах області здійснюються заходи щодо призову та поставки мобілізаційних ресурсів до визначених військових частин та установ.

Необхідно зазначити, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України відповідно до ст.1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» є конституційним обов’язком громадян України.

Обов’язки громадян щодо здійснення мобілізаційних заходів визначено законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Так, статтею 22 цього Закону визначено, що військовозобов’язані зобов’язані з’являтися за викликом військових комісаріатів. Під час мобілізації та переведення ЗС України на штати воєнного часу громадяни зобов’язані з’явитися на збірні пункти у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних посвідченнях, повістках або розпорядженнях військових комісарів.

Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу уповноваженої посадової особи.

Стаття 23закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначає, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:

заброньовані на період  мобілізації  та  на  воєнний  час  за органами  державної  влади,  іншими державними органами,  органами місцевого самоврядування,  а також за підприємствами, установами і організаціями   в   порядку,   встановленому  Кабінетом  Міністрів України;

визнані відповідно до висновку  військово-лікарської  комісії тимчасово  непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін   до    шести    місяців    (з    наступним    проходженням військово-лікарської комісії);

чоловіки, на  утриманні яких перебувають п’ять і більше дітей віком до 16 років (такі чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди тільки за місцем проживання);

жінки, на  утриманні  яких перебувають діти віком до 16 років (такі жінки можуть бути призвані на військову  службу  в  разі  їх згоди і тільки за місцем проживання);

зайняті постійним  доглядом  за особами,  що його потребують, відповідно до законодавства  України,  в  разі  відсутності  інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

народні депутати України,  депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

інші військовозобов’язані або окремі  категорії  громадян у передбачених законами випадках.

Передбачено також юридичну відповідальність у разі ухилення від призову за мобілізацією.

Так, статтею 336 Кримінального кодексу України передбачено кримінальну відповідальність за ухилення від призову за мобілізацією. Санкція цієї статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі від 2 до 5 років.

Керівники підприємств, установ, організацій за порушення законодавства про мобілізаційну підготовку несуть адміністративну відповідальність за ст. 210-1 Кодексу про адміністративну відповідальність України  у вигляді штрафу від 7 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Важливим є прийняті державою зміни до законодавчих актів щодо соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей.

Статтею 16 Закону України «Про Збройні сили України» визначено, що держава забезпечує соціальний і правовий захист військовослужбовців, членів їх сімей.

Військовослужбовцям гарантується одержання за рахунок держави житла, фінансового, речового, продовольчого, медичного (у тому числі санаторно-курортного) та інших видів забезпечення у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України. Залежно від характеру і умов службової діяльності військовослужбовцям Збройних Сил України можуть встановлюватися затверджені Кабінетом Міністрів України надбавки до видів забезпечення.

Окремо визначено пільги та гарантії соціального захисту військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, згідно із Законами України від 27 березня 2014 №1169-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення проведення мобілізації», від 06.06.14 № 1275-VII  «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації» та іншими нормативно-правовими актами.

Вказаними змінами  впорядковані наступні положення:

Військова служба за призовом під час мобілізації визначена як новий окремий вид служби, що дозволяє:

— виплачувати громадянам призваним підчас мобілізації  грошове забезпечення в повному обсязі з урахуванням всіх надбавок та премій, на рівні військовослужбовців контрактної служби;

— поширити на них весь комплекс гарантій соціального і правового захисту, встановлених, законодавством для військовослужбовців.

Час проходження військовослужбовцями військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України «Про оборону України», зараховується до їх вислуги років, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби на пільгових умовах у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України».

За всіма громадянами, які призвані під час мобілізації на військову службу, гарантовано зберігаються місце роботи, посада, середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності. Одночасно вони отримують грошове забезпечення як військовослужбовці.

Громадянам, які призвані на військову службу під час мобілізації, нараховується одноразова грошова допомога, яка буде виплачуватися на день демобілізації.

Врегульовано питання щодо збереження права на підприємницьку діяльність для приватних підприємців, при їх призові на військову службу під час мобілізації. При цьому, державна реєстрація підприємницької  діяльності фізичних осіб-підприємців не припиняється.

Не припиняється виплата пенсій пенсіонерам, у разі призову їх на військову службу підчас мобілізації.

Не допущено зменшення розміру пенсій офіцерам запасу, які призвані під час мобілізації.

При демобілізації цим офіцерам пенсія буде збільшена з урахуванням посад, військових звань та додаткової вислуги років.

Якщо ж новий розмір пенсії у офіцерів буде нижчим за розмір, який вони отримували в мирний час, виплата їм пенсій здійснюється у раніше встановленому розмірі.

Військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду, а резервістам та військовозобов’язаним — з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються

Врегулюванно питання щодо поновлення студентів у відповідному вищому навчальному закладі після демобілізації та продовження їх безоплатною навчання, на той термін, Що залишився до кінця чергового періоду навчання і був завчасно оплачений ними до призову.

В особливий період за рішенням командира (начальника) військової частини військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів.

Звільнено  від відповідальності за корупційні правопорушення військовослужбовців за призовом під час мобілізації на особливий період по відношенню до їх підприємницької відповідальності.

Розширено перелік підстав для звільнення військовослужбовців з військової служби за етапами особливого періоду.

Під час проведення мобілізації з військової служби  звільняються військовослужбовці:

жінки, які мають дітей віком до 16 років, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу;

за станом здоров’я — на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової  служби в мирний час, обмежену придатність у воєнний час, якщо вони не . висловили бажання продовжувати військову службу;

у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку;

у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження або позбавлення військового звання;

через наступні сімейні обставини або інші поважні причини:

виховання матір’ю (батьком) — військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, дитини або кількох дітей, що з нею (з ним)  проживають,, без батька (матері);

утримання матір’ю (батьком) — військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, повнолітньої дочки, сина віком до 23 років, якщо вона (він) є інвалідом І чи II групи;

необхідність постійного стороннього догляду за хворою дружиною (чоловіком); дитиною, що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії для осіб віком понад 18 років чи лікарсько-консультативної комісії для осіб до 18 років;

наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей;

— у зв’язку із проведенням організаційних заходів у порядку, визначеному Генеральним штабом Збройних Сил України,  за умов завершення виконання визначених завдань;

— через службову невідповідність (осіб рядового складу), у разі невиконання  службових обов’язків.

Законом України від 04.07.14 № 1589-VII внесено зміни частини восьмої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» згідно з якими військовослужбовці також можуть бути звільнені з військової служби з підстав, передбачених пунктами «в», «г», «е», «є», «и» частини шостої та пунктами «в», «г», «е», «є» частини сьомої цієї статті»

 

Окремо необхідно зазначити, що Законом України від 04.07.14 № 1589-VII внесено зміни до статті 10—1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», згідно з якими в особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію надання військовослужбовцям щорічних основних відпусток здійснюється за умови одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу. В особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів. Надання військовослужбовцям у періоди, передбачені пунктами 17 і 18 цієї статті, інших видів відпусток, крім відпусток військовослужбовцям-жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, — тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку, а також відпусток у зв’язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської комісії, припиняється».

Законом України від 03.07.14 № 1575-VII врегульовані питання щодо гарантій для студентів, аспірантів, педагогічних, науково-педагогічних працівників.

Під час мобілізації на особливий період для військовослужбовців зберігаються місця навчання; мають право на відстрочку для складання екзаменаційної сесії та державної атестації у навчальних закладах на період проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період; розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг для осіб, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, зменшується з урахуванням перерваного та оплаченого строку навчання; призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також студенти та аспіранти, які навчаються на денній формі навчання.

Військовослужбовцям Збройних Сил України, Національної гвардії України, СБ України СЗР України, ДПС України, МВС України інших військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також брали участь в антитерористичній операції надається статус учасників бойових дій. Перелік осіб, які є учасниками бойових дій та брали участь в антитерористичній операції, визначається кабінетом Міністрів України.

 

Постановою КМ України від 25.12.13 № 975 визначено механізм призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві

У разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста або у разі встановлення інвалідності або ступеня втрати працездатності без встановлення інвалідності призначається і виплачується Одноразова грошова допомога:

у разі загибелі (смерті) ) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста —  у розмірі 500-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату загибелі (смерті), рівними частками членам сім’ї, батькам та утриманцям загиблого.

у разі встановлення інвалідності I групи — 250-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності;

у разі встановлення інвалідності II групи — 200-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності;

у разі встановлення інвалідності III групи — 150-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності;

Також у разі втрати годувальника — військовослужбовця членам сімей які є непрацездатними та перебували на утриманні загиблого  годувальника призначається пенсія у розмірі — 70 процентів грошового забезпечення загиблого годувальника на одного непрацездатного члена сім’ї. Якщо на утриманні загиблого (померлого) годувальника перебували двоє і більше членів сім’ї, пенсія призначається у розмірі 90 процентів грошового забезпечення загиблого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками.

 

Телефон гарячої лінії

Регіональної приймальні Міністра оборони у м. Херсон: (0552) 42-53-22

Телефон Урядової гарячої лінії: 0800-507-309

Обратная ссылка с вашего сайта

Оставьте комментарий

150