Правове виховання майбутніх медиків

Написано Adm в . Опубликовано в Здоровье

Правове виховання є одним із ключових у сучасній ситуації реформування медичної галузі в нашій державі. Саме тому йому приділяють велику увагу. Зокрема, в Бериславському медичному коледжі адміністрація та викладачі щорічно  проводять декаду правового виховання, в якій беруть участь усі студенти закладу.

Крім того, у  цьому році заходи були спрямованні не лише на виховання загальної правової культури студентів, а й професійної. Студенти активно брали у них участь, свідченням чого  були цікаві та різноманітні власноруч виготовлені газети з різних галузей медичного права.

Для учнів коледжу була проведена екскурсія  до Бериславського РВ УМВС України в Херсонській області, яка дала можливість ознайомитися з роботою правоохоронних органів в Україні. Цікавою та пізнавальною для студентів була і організована теоретична конференція на тему: «Етично-правові проблеми сучасної медицини», на якій розглянуто моральні та правові аспекти проблемних питань сучасної медицини.

«Залучення студентської молоді до правової культури збагачує її духовне життя. Водночас знання нею своїх прав і обов’язків розширює можливості їх реалізації, зокрема й у власних інтересах. Правове виховання зміцнює життєву позицію, підвищує громадянську активність, загострює почуття непримиренності до негативних явищ», — зазначив Роман Запорожець, викладач соціально-економічних дисциплін Бериславського медичного коледжу.

Мета правового виховання студентів — формування в них правової культури громадянина України, що складається, передусім, зі свідомого ставлення до своїх прав і обов’язків перед суспільством і державою, закріплених у Конституції України; з глибокої поваги до законів і правил людського співжиття; готовності дотримуватися й виконувати закріплені в них вимоги, що виражають волю та інтереси народу; активної участі в управлінні державними справами, рішучої боротьби з порушниками законів.

Обратная ссылка с вашего сайта

Оставьте комментарий

150